Nieoficjalne koszulki


Prototypy: Prototypu strojów na zlecenie, które jednak nie zostały przez klub zatwierdzone: 1997-1998, 2003-2004, (Bramkarskie) 2004-2005.


Stroje Pre-season: 1998-1999, 2001-2002, 2010-2011.


Inne: 1989 i 1990, 1997-1998, 2003-2004, 2003-2004, 1996-1997, 1960 i 2010.